Registrácia

Používateľ

Zadajte prosím príslušné údaje pre registráciu. Povinné údaje sú označené . Registrácia vám v budúcnosti uľahčí nákupy.


Zároveň s registráciou vyjadrujem
s tým, aby moja e-mailová adresa bola využitá pre nepravidelné zasielanie obchodných oznámení, informácií o novinkách a ponukách, v súlade so zákonom o reklame č. 147/2001 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas je poskytovaný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať. Návod k odvolaniu nájdete vždy na konci obchodného oznámenia či ponuky.

Potvrdením tejto registrácie spolu s údajmi tu obsiahnutými, týmto výslovne prehlasujem, že súhlasím so spracovávaním mojich poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne.