Kontakty

Predajca

Názov:Ivan Sejut-SISOFT Computer
IČO:37181297
DIČ:1020026139
IČ DPH:SK1020026139
Mesto:Spišská Nová Ves
PSČ:052 01
Adresa:Letná 73
Telefón:053 4410363
E-mail:sisoft@sisoft.sk
Kontakt:Ivan Sejut

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 055/6220 781
Fax:
  • 055/ 6224 547