Predajca

Názov:Ivan Sejut-SISOFT Computer
IČO:37181297
DIČ:1020026139
IČ DPH:SK1020026139
Mesto:Spišská Nová Ves
PSČ:052 01
Adresa:Letná 51
Telefón:053 4410363, 0949 620 290
E-mail:sisoft@sisoft.sk
Kontakt:Ivan Sejut
zapisana v ziv. registri Sp N Ves cislo 810-10301

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95